Moje trápenie 16x10 - pilepil som ešte 5 cm EPS (spolu 15+5cm ) a nato nopovka. (zvrchu je len dočasne - služi ako ochrana epska pred slnkom kým nezateplim potom sa zareže ala mirom113 )50/260
pilepil som ešte 5 cm EPS (spolu 15+5cm ) a nato nopovka. (zvrchu je len dočasne - služi ako ochrana epska pred slnkom kým nezateplim potom sa zareže ala mirom113 )