Moje trápenie 16x10 - Ide to pomalšie ako som predpokladal39/260
Ide to pomalšie ako som predpokladal