Moje trápenie 16x10 - Doviezli 26 m3 , zostalo cca 0,25 kubíka23/260
Doviezli 26 m3 , zostalo cca 0,25 kubíka