Moje trápenie 16x10 - Pripojka Ele. a voda.8/260
Pripojka Ele. a voda.