Moje trápenie 16x10 - Na vodomernu šachtu.6/260
Na vodomernu šachtu.