Až raz budem veľká a bohatá, niečo z tohoto by som chcela...