Svokrovci vlastnili 22 rokov starý rod. dom, ktorý slúžil ako chalupa a záhradka,malá parcela
má len 292m. Potom tam asi10 rokov bývali a teraz mi s manželom sme ho zbúrali a ideme
resp. už sme začali stavať svoj vlastný malý domček s dvorčekom skoro v centre mesta.