Všetky listy osýchajú,padajú,ale na výhonkoch je vidno nové výrastky. Ako prezimovať?zakryť celý??