Stavať sme začali v máji 2009 a prave sme sa nastahovali - november 2010