Najlepšie je produkovať odpadu čo najmenej - ak sa to dá, kupovať veľké balenia (kde je odpadu v pomere k množstvu tovaru najmenej) alebo si vybrať ekologickejšie balenie výrobku (napríklad vajcia v obale z recyklovaného papiera) ... aj tak však potrebujeme miesto na triedenie bioodpadu, papieru, pet fľašiek, skla a ostatného odpadu. Pár príkladov.