To je náš byt, v ktorom teraz bývame. Momentálne je na predaj.