Posledný deň v roku sme sa presťahovali - provizórne sedenie2/56

provizórne sedenie