Prerábame poľnohospodársku budovu na dom s využitím lokálnych prírodných a recyklovaných materiálov. Postupne pridám viac fotiek z finálnych vecí.