Keď Vám nacenia nerezové zábradlie na 850,-€ musú prísť myšlienka, ako to vyriešiť inak..