Už cítit vônu leta -Sea styl -inšpirácie :) - Obrázok č. 340340/518
  • 29devonto drievko ako stolík namachlené na bielo...a zase tá nádherná súhra farieb...🙂