Už cítit vônu leta -Sea styl -inšpirácie :) - Obrázok č. 1111/518
  • 29devonach...pištím ako delfín v mori...to kresielko, skladané lampičky, stolíček...drevo na bielo...ako vo sne...a ja chcem ten sen žiť 🙂