Kúrenie klimatizáciou v zime (TČ vzduch-vzduch + VIDEO)

30. jan 2021

Vykurovanie klasickou klimatizáciou v zime je v našich podmienkach málo známe a rozšírené, aj keď do budúcna aj vzhľadom na klimatické zmeny, bude mať tento typ kúrenia podľa mňa vysoký potenciál. Prakticky dnes už všetky novšie klimatizácie, sú inverterové tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch vhodné nie len na chladenie (čo drvivá väčšina slovenských domácností využíva len na chladenie) ale aj na plnohodnotné kúrenie. V zahraničí v mnohých krajinách kúria takýmto spôsob celkom bežne. U nás takýto spôsob vo veľkom využívajú najmä obchodné centrá a menšie obchody, či rôzne administratívne objekty. Domácnosti veľmi málo. My využívame tento typ kúrenia aj v domácnosti. Aké sú výhody a nevýhody? A ako to vlastne funguje? Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=RB4R5bP-Dc8&t=220s

Výhody a nevýhody tohto typu kúrenia:

Výhody:

1. nízke investičné náklady: Oproti klasickým, či iným druhom tepelných čerpadiel, napr. TČ voda-vzduch, odpadá potreba mať vodné potrubia, podlahové systémy, zásobníky a pod. netreba ani technickú miestnosť v dome, v porovnaní s TČ voda-vzduch výrazne nižšia cena jednotky. Jednoduché ovládanie, žiadne nastavovania, ekvitermiky, vylaďovania systému kúrenia, iba diaľkový ovládač a gombík.

2. nízke prevádzkové náklady: Spotreba elektrickej energie prakticky rovnaká, ako u iného tepelného čerpadla. Pri teplote 7°C, dokáže z 1kw elektrickej energie vyrobiť aj 4 až 5kw tepla. Ekonomickou spotrebou elektriny porovnateľné s plynovým kúrením, avšak pri teplotách nad 0 °C je kúrenie úspornejšie ako plynom, pri nižších teplotách vzrastá spotreba a klesá účinnosť, takže pod -5°C je už vykurovanie plynom o niečo úspornejšie ako TČ. Takže pri spriemerovaní vykurovacej sezóny, je toto kúrenie nákladovo porovnateľné s vykurovaním s plynom. Avšak oproti priamovýhrevnému kúreniu elektrikou (káble, elektrokotol) sú prevádzkové náklady o 50 až 80% nižšie.

3. flexibilita systému na zmenu teploty: v porovnaní s vykurovaním cez média (voda, radiátory, podlaha) dochádza k oneskorenému nábehu pocitu tepla v miestnosti, rádovo aj niekoľko hodín. Pri kúrení vzduchom, teplý vzduch prúdi priamo a ihneď do miestnosti. Takže nábeh tepla je omnoho rýchlejší a flexibilnejší. Nie je problém zvýšiť teplotu na väčších plochách o pár stupňov, behom pár minút.

4. flexibilita voči meteorologickým anomáliám: pre rýchly nástup tepla, je systém flexibilnejší v prechodnom období jari a jesene (keď napr. treba prikúriť len nad ránom alebo v  noci), prípadne pri vpáde studených frontov treba vykúriť nárazovo a na pár hodín, či dní. Oproti klasickým systémom podlahového kúrenia, s dlhým nábehom a štartom, je tento systém rozhodne flexibilnejší a úspornejší. Pri nárazovom kúrení v prechodnom období, tak odpadá potreba „štartovať“ zložitejšie systémy vykurovania, kotly a pod.

5. plnohodnotné chladenie v lete: V porovnaní s inými vykurovacími systémami, ktoré slúžia len na vykurovanie, je nesmiernou výhodou aj to, že týmto systémom je možné v lete plnohodnotne chladiť. Odpadá tak potreba dodatočného investovania do klimatizácie. 

6. ďalšie "bonusové" funkcie systému: Väčšina klimatizácií má dnes už kvalitné filtre. Niektoré jednotky sú vybavené aj ionizátorom vzduchu, odstraňujú pachy, prachové častice, alergény, vírusy a pod. Takže kúrenie takýmto spôsobom je v podsatate aj čistenie vzduchu v miestnosti. Ďalšou funkcoiu nad rámec je napr. funkcia DRY, takže zariadenie sa dá použiť v prípade potreby ako odvlhčovač vzduchu. 

 

Nevýhody:

1. nižšia zotrvačnosť systému: chýba médium napr. voda, takže po vypnutí systému sa rýchlejšie priestor ochladí, ako pri vypnutí iného systému s akumulačným médiom.

2. obmedzená prevádzka do -15°C: väčšina systémov má už pri extrémne nízkych teplotách, malú účinnosť a nedokáže zo vzduchu vydolovať potrebné teplo. Pri extrémne nízkych teplotách je preto potrebné mať pre istotu k dispozícií aj záložný zdroj kúrenia napr. elektrické konvektory. (neplatí pre jednotky so super heating, alebo hyper heating technológiou, ktoré kúria do -25 až -30°C)

3. Nižší komfort: V porovnaní s klasickými druhmi kúrenia môže byť komfort nižší, hlavne z dôvodu prúdenia vzduchu, hluku jednotky (ak je hlučná), či nerovnomerného ohrievania miestnosti (platí len v porovnaní s podlahovým kúrením, kde sa teplo šíri rovnomerne z podlahy po celej ploche).

4. Väčší počet jednotiek v členitých domoch: V prípade väčších domov s komplikovaným pôdorysom, členitosťou  a dispozíciou, môže byť potrebné inštalovať viac jednotiek, či komplikované multisplitové systémy, ktoré už môžu byť investične náročné.

Kúrenie klimatizáciu alebo TČ vzduch-vzduch, je preto najideálnejšie a najekonomickejšie pre menšie a stredné bungalovy, s relatívne kompaktnou dispozíciou, kde netreba inštalovať veľa jednotiek a v oblastiach s teplejšou klímou, kde úmerne vzrastá potreba aj v lete plnohodnotne chladiť. Vtedy je investícia najnižšia a benefity v podobe návratnosti najvyššie. V porovnaní s vykurovaním elektrickými konvertormi je návratnosť vysoká prakticky aj 2-3 roky. Toto kúrenie je tiež veľmi vhodné na chaty a víkendové domy. Voči elektrickým radiátorom, ide o nesmierne úspornejší a lacnejší druh vykurovania.