PROJEKT GRALLA od APHAUS

- standardny projekt Gralla 1400€
- dodatocne upravy projektu (predlzenie domu/zmena dispozicie priecok) 300€
- zmena vykurovania 150€
- zmena zdravotechniky 150€
- zmena plynoinstalacie 50€
- zmena rozpoctu 100€

STAVEBNE POVOLENIE

1. Osadenie stavby RD na pozemok - zakreslenie do uzemneho planu a napojenie na siete (lokalna projektova kancelaria D'ARCH atelier) 400€
2. Kontaktovat dotknute strany - poslat ziadost o pripojenie
2a. SPP DISTRIBUCNA http://www.spp-distribucia.sk/sk_online-aplikac... 157.66€
(treba aj kalkulator spotreby http://www.spp-distribucia.sk/sk_online-aplikac...)
2b. ZSE DISTRIBUCNA http://www.zsdis.sk/sk/Obcania-a-firmy/Ako-sa-p... 209.70€
2c. ZS VODARNE (AQUAMONT, s.r.o. Galanta) http://www.zsvs.sk/oz-galanta/galanta/zriadenie... 12€
2e. SLOVAK TELEKOM https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout/layout... 13.90€(sms)
3. Stavebny urad - ziadost o stavebne povolenie
3a. priloha - List Vlastnictva nie starsi ako 3 mesiace 8.00€
3b. priloha - kopia katastralnej mapy 8.00€
3c. priloha - Projektova dokumentacie - v 2 vyhotoveniach
3d. priloha - Osadenie stavby

PODANIE ZIADOSTI STAVEBNEHO POVOLENIA 50€

TOTAL 3009.26€