Technika- maľba na sklo, keramiku, porcelán špeciálnymi farbami s výpalom-