...alebo keď kontrolovaná divočina pôsobí prirodzene...