Ukážky dizajnérskych vizualizácií s prvkami farebného textilného kábla.
(použité svietidlá www.arlistore.com)