Hrázdené domy v Nemecku - dobré s tými dierami na črepníky, nie? (hromadné WC pre kvety)15/53
dobré s tými dierami na črepníky, nie? (hromadné WC pre kvety)