Hrázdené domy v Nemecku - tak z toho som paf11/53
tak z toho som paf