Hrázdené domy v Nemecku - že sa dá spojiť aj nový obchod so starým domom?2/53
že sa dá spojiť aj nový obchod so starým domom?