6. aug 2014

Hrázdené domy v Nemecku - že sa dá spojiť aj nový obchod so starým domom?2/53

že sa dá spojiť aj nový obchod so starým domom?