Pomôže mi niekto s nápadom, ako uzatvoriť oba vchody nejakou verandou a aby to aj pekne vyzeralo. Na strechu príde raz nová krytina, takže príp. strieška by mohla zasiahnuť aj strechu