Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania

275
9. feb 2012
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 1
5
2
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 2
2
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 3
6
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 4
3
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - tento obklad je môj sen, ale lotto nepadlo... :-D
2
3
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 6
3
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 7
1
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 8
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 9
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 10
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 11
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 12
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 13
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 14
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 15
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 16
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 17
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 18
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 19
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 20
2
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 21
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 22
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 23
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 24
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 25
2
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 26
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 27
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 28
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 29
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 30
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 31
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 32
2
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 33
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 34
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - umývatko sme stihli našťastie kúpiť ešte pred ukončením predaja :-)
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 36
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 37
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 38
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 40
2
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 42
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 43
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 44
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 45
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 49
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 50
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 51
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 52
1
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 53
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 54
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 55
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 56
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 59
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 60
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 61
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 62
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 63
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 64
1
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 65
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 66
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 67
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 68
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 69
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 70
3
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 71
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 72
2
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 73
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 74
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 75
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 77
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 78
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 79
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 80
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 81
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 82
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 83
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 84
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 85
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 86
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 87
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 88
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 89
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 90
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 91
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 92
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 93
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 94
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 95
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 96
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 97
2
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 98
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 99
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 100
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 101
1
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 102
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 103
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 104
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 105
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 106
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 107
1
3
Kúpelne - všetko čo sa mi podarilo nazbierať počas vyberania - Obrázok č. 108
 • lucia172super album
  • aknel26Nádhera, veeeelmi inspirativne 🙂
   • stellasweet@axixi  super album... a akú kúpeľku budete mať/ máte Vy?
    • axixi
     AUTOR
     @stellasweet  Ešte sa dorába, ale album je súkromný... idem si ťa pridať - potom pozri.
     • stellasweet@axixi  Ďakujem! Peknééé. Aj kuchyňa. Podľa inšpirácií v albumoch som tipovala niečo také. Veľmi pekné všetko!
      • axixi
       AUTOR
       @stellasweet  uvidíme ako to všetko nakoniec dopadne. Kúpelňa už ako tak doriešená. Ešte musím vybrať zrkadlo a farbu skrinky vstavanej i pod umyvadlom. Dala by si orech (k oknu a dverám), šedú (k dlažbe) alebo niečo farebné?
       • stellasweet@axixi  ... počkaaaaj, hodím na to ešte okom.....
        • stellasweet@axixi  asi by som dala orech... farebnosť tam vždy vieš dodať doplnkami, keď sa Ti zažiada.. ..
         • axixi
          AUTOR
          @stellasweet  povedala si mi, čo som chcela počuť 😃 Díky...
          • stellasweet@axixi  Naozaj? Tak to som rada 🙂
           • kvietokz@axixi  môžem vidieť kúpeľňu? 🙂
            Členom od 14. aug 2008
            187
            profil používateľa