Po všetkých aj nemožných problémoch konečne začíname.