Na začiatku bola idea, sny, túžby a postupne sme si ich splnili... Všetko sme robili s citom a chuťou, tak aby sme sa cítili naozaj DOMA!!!