Staviame "pasívny" dom "svojpomocne" - rozvod vody v kuchyni, drez + umývačka99/169
rozvod vody v kuchyni, drez + umývačka