Staviame "pasívny" dom "svojpomocne" - Pohlad do mojho buduceho satnika, otvor v ľavo ;)69/169
Pohlad do mojho buduceho satnika, otvor v ľavo ;)