Staviame "pasívny" dom "svojpomocne" - trochu betónu nakoniec chýbalo, tak tatino domiešal35/169
trochu betónu nakoniec chýbalo, tak tatino domiešal