Staviame "pasívny" dom "svojpomocne" - 15/4/13 - Začíname!!! zarovnalo sa a zameralo sa6/169
15/4/13 - Začíname!!! zarovnalo sa a zameralo sa