Originál projekt zmenšený o 1m na šírku, 1m na dĺžku a presunuté okno v kuchyni