Zaciname stavat nas sen

9. dec 2019
Zaciname stavat nas sen - uz sa tesim na tie vychody slnka, ked budeme byvat

uz sa tesim na tie vychody slnka, ked budeme byvat