Na stavbe pracujeme celý 2010 rok. Vybudovaný je suterén a čiastočne vonkajšie schodisko. Máme málo času na stavbu, tak nové foto pribudne až v roku 2011.